En virtut de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un tractament de responsabilitat de la empresa mercantil NATIVITAT NINOT BONELL CIF: 39635345C. La finalitat d'aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de HTTPS://BOTIGA.SANTGIL.COM i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a NATIVITAT NINOT BONELL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a NATIVITAT NINOT BONELL o a tercers.

NATIVITAT NINOT BONELL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de HTTPS://BOTIGA.SANTGIL.COM.

Amb els límits establerts a la llei, HTTPS://BOTIGA.SANTGIL.COM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d'internet HTTPS://BOTIGA.SANTGIL.COM estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'internet de HTTPS://BOTIGA.SANTGIL.COM poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de NATIVITAT NINOT BONELL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de NATIVITAT NINOT BONELL.

PROTECCIÓ DE DADES

. Informació

La informació rebuda per FORMATGES SANT GIL a través de la present pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

FORMATGES SANT GIL informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de NATIVITAT NINOT BONELL amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

FORMATGES SANT GIL podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis propis o d'altres entitats relacionades amb FORMATGES SANT GIL, i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzades amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a FORMATGES SANT GIL per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d'adequar les seves ofertes al perfil particular de l'usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

. Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

. Destinataris

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit, per a això s’haurà de dirigir a FORMATGES SANT GIL per correu postal a C/. Castell s/nº 43427 - ALBIÓ (TARRAGONA), o mitjançant correu electrònic a info@santgil.com.

. Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

FORMATGES SANT GIL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit a la comparació

Aquesta pàgina utilitza cookies En algunes ocasions , aquesta web utilitza " Cookies",és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: No obstant això, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.